Undrar du över något?

+46 84 468 36 38

Måndag–fredag kl. 9–18
Normala telefonavgifter beroende på din operatör.

eller

Skriv e-post

eller

Begär en offert

Integritetspolicy

Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats. Nedan informerar vi dig utförligt om behandlingen av personuppgifter vid användningen av denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till dig som person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller användarbeteende.

1. Vem ansvarar för behandlingen av uppgifter?

TeamShirts är ett affärsområde till sprd.net AG. Tjänsteleverantör och ansvarig för behandlingen av personuppgifter är sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland (nedan kallat ”TeamShirts”). Du når oss på följande kontaktuppgifter:

Telefon: +46 84 468 36 38
Fax: +49 (0) 341 59 400 5499
E-post: privacy@spreadshirt.net

Vårt externa dataskyddsombud når du på adressen ISiCO Datenschutz GmbH, Am Hamburger Bahnhof 4, 10557 Berlin, Tyskland, via e-post på berlin@isico-datenschutz.de

2. I vilken omfattning behandlas personuppgifter?

2.1 Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

a) Loggfiler

Vid användning av TeamShirts webbplats i informationssyfte endast, när du alltså inte anmäler dig, registrerar dig eller överför information i övrigt för användning av webbplatsen, samlar vi in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Dit räknas i synnerhet:

 • IP-adress,
 • datum och tid för förfrågan,
 • tidszonsskillnad mot GMT (Greenwich Mean Time),
 • namnet på den begärda filen,
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • datamängd som överförts,
 • sidan som du besöker oss från,
 • ditt operativsystem och dess gränssnitt,
 • din webbläsartyp och webbläsarens språk och version,
 • ett meddelande om genomförd begäran.

Uppgifterna är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig. De utvärderas dessutom för att göra webbplatsen användarvänlig och garantera stabilitet och säkerhet. För detta använder vi delvis de externa leverantörerna av webbtjänster Akamai Technologies, Inc. och Amazon Web Services, Inc. I händelse av att uppgifter då även överförs till USA har båda leverantörerna förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) . Dessutom använder vi webbtjänsten från root360 GmbH, Beethovenstraße 35, 04107 Leipzig, Tyskland. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Cookies och liknande tekniker

Dessutom använder vi även så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler, som knyts till din webbläsare och sparas på din enhet. Via dem mottar det ställe som sätter cookien viss information, som inställningar eller uppgifter för utbyte med systemet. Det hjälper oss att göra webbplatsen mer användarvänlig och effektiv. Rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din enhet.

Vår webbplats använder följande typer av cookies:

 • Sessionscookies resp. tillfälliga cookies,
 • Långtidscookies resp. beständiga cookies,
 • Tredjepartscookies.

Sessionscookies sparar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan knytas till en delad session. Därigenom kan din enhet kännas igen när du återvänder till vår webbplats. På det sättet sparas t.ex. vissa inmatningar (som inloggningsinformation, språkinställningar) från dig så att du inte måste upprepa dem hela tiden. Sessionscookies raderas automatiskt när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Långtidscookies blir kvar tills vidare på din enhet så att vi kan känna igen din webbläsare vid nästa besök och vi t.ex. kan se vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Långtidscookies raderas automatiskt efter en fastställd tid, som kan variera beroende cookien.

Vid ett besök på våra webbsidor sparas även tredjepartscookies från våra partnerföretag på din enhet. Dessa cookies innehåller information om användningen av vår webbplats, t.ex. vilka webbsidor och produkter som besökts. Datainsamlingen sker i pseudonymiserad form genom tilldelning av ett identifikationsnummer, som inte förs samman med personuppgifter som du eventuellt har angett på annat håll hos oss.

Du kan alltid radera cookies i dina webbläsarinställningar eller förhindra att de sparas. Det sistnämnda fallet kan leda till att vår webbplats bara fungerar begränsat för dig. Vilka tekniker jämförbara med cookies som används hos oss och hur man kan invända mot användningen av cookies och andra tekniker hos enskilda tredjepartsleverantörer förklaras i de aktuella avsnitten i denna integritetspolicy.

2.2 Beställningar på TeamShirts/användarkonto

a) När du vill beställa något i vår webbutik är det nödvändigt för ingåendet av avtalet att du anger de personuppgifter som vi behöver för genomförandet av beställningen. De uppgifter som är obligatoriska för avtalets genomförande är separat markerade, medan ytterligare uppgifter är frivilliga. Du kan antingen ange dina uppgifter en gång för beställningen eller skapa ett lösenordsskyddat användarkonto hos oss med din e-postadress, där dina utkast, omröstningar och beställningar kan sparas. Uppgifterna och användarkontot kan du när som helst avaktivera igen resp. radera via kontot.

För att förhindra obehörig åtkomst för tredje part till dina personuppgifter krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

Vi behandlar de uppgifter som du angett för att genomföra din beställning, inklusive t.ex. för en individuell kundservice. I samband med genomförandet av beställningen överför vi personuppgifter till ett av våra produktionsföretag inom koncernen, till ett leveransföretag som vi har gett uppdraget och (förutom vid betalningssättet PayPal) till vår bank, ADYEN B.V., Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna (”Adyen”). Betalningsuppgifterna överförs krypterade direkt till Adyen.

Betalningen med betalningssättet PayPal genomförs av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”PayPal”). Information om dataskydd på PayPal finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x.

Vid spårbara paketförsändelser överför vi dessutom dina beställnings- och adressuppgifter till parcelLab GmbH, Landwehrstraße 39, 80336 München, Tyskland för att möjliggöra en spårning av försändelsen och t.ex. informera dig om leveransavvikelser eller -fördröjningar.

Vi använder även dina uppgifter för indrivning av utestående fordringar. För detta använder vi KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 40, 20355 Hamburg, Tyskland eller EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg, Tyskland.

Rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter inom ramen för genomförandet av beställningen är artikel 6.1 första meningen b och f i den allmänna dataskyddsförordningen. På grund av handels- och skatterättsliga riktlinjer är vi skyldiga att spara dina beställnings-, adress- och betalningsuppgifter i tio år.

b) Vid beställningen genomför vi även via vår bank Adyen en kontroll för förebyggande av bedrägerier, där en geolokalisering genomförs med hjälp av din IP-adress och dina uppgifter stäms av med tidigare erfarenheter. Detta kan leda till att en beställning inte kan göras med det valda betalningssättet. Därigenom vill vi förhindra ett missbruk av det betalningssätt du angett framför allt av tredje part och skydda oss själva från betalningsinställelse. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Eftersom det handlar om en automatiserad beslutsprocess har du rätt att bestrida beslutet (i detta fall alltså avvisandet av ett visst betalningssätt) och få beslutet granskat av en person. Kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Observera att betalningssättet även kan ha avvisats på grund av ett skrivfel och du bör därför eventuellt kontrollera dina uppgifter en gång till under beställningsprocessen.

c) Under beställningen använder vi Google Maps Autocomplete, en tjänst från Google LLC (”Google”). Därigenom kan en adress som du börjar skriva kompletteras automatiskt, varigenom leveransfel undviks. Google genomför då delvis en geolokalisering med hjälp av din IP-adress och får information om att du har gått in på den aktuella undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt 2.1. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto på Google och är inloggad. När du är inloggad på ditt Google-användarkonto knyts uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska ske måste du logga ut innan du anger din adress. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem (även när användare inte är inloggade) för reklamändamål, marknadsundersökningsändamål och/eller behovsanpassad utformning av den egna webbplatsen. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Du kan – gentemot Google – invända mot skapandet av sådana användningsprofiler. Mer information om ändamål och omfattning för Googles uppgiftsbehandling och om integritetsskydd finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. De bindande användarvillkoren för Google Maps/Google Earth finns här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Tredjepartsleverantörens information: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

d) Vi använder även omdömestjänsten från Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 1112 Köpenhamn, Danmark (”Trustpilot”), via vilken vi vill få feedback om oss som säljare. Därigenom kan vi förbättra vårt utbud och anpassa det till kundernas önskemål. Rättslig grund är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. I anslutning till en beställning behandlar vi dina beställnings- och adressuppgifter för att skicka ett personanpassat e-postmeddelande till dig, där vi ber dig att lämna ett omdöme om oss. För ändamålet att skicka omdömesförfrågan överförs e-postadress, namn och ett referensnummer till Trustpilot för identifiering och skapande av en inbjudningslänk. Man måste ha en användarprofil på Trustpilot för att lämna ett omdöme. Genom att klicka på inbjudningslänken skapas en profil automatiskt åt dig med ditt namn och din e-postadress. Trustpilot skickar sedan ett välkomstmeddelande med dina profiluppgifter till dig. Mer information om det finns här: https://support.trustpilot.com/hc/sv/articles/115005894567-Snabbguide-för-omdömeslämnare. Närmare information om dataskydd på Trustpilot finns i Trustpilots sekretesspolicy: https://se.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. Om du inte vill få några omdömesförfrågningar från Trustpilot kan du när som helst invända mot det. Du behöver bara klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om dina uppgifter inte längre ska användas för detta ändamål kan du när som helst invända mot detta. Det räcker att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande eller skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges under punkt 1.

2.3 Kommunikation med TeamShirts

a) Kontakt

När du tar kontakt med oss via kontaktformulär, brev, fax, e-post, sociala medier eller telefon behandlar vi de uppgifter du då anger för bearbetning av din förfrågan och – endast i de fall det är tillåtet enligt lag vid kommunikation med företagare – för reklamändamål. För samordning och bearbetning av e-postmeddelanden använder vi programvaran från Sematell GmbH, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken, Tyskland, som därigenom får tillgång till uppgifterna. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om kontakten syftar till att ett avtal ska ingås är dessutom rättslig grund artikel 6.1 första meningen b i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Blogg

I vår blogg, där vi publicerar olika inlägg om teman som rör vår verksamhet, kan du lämna offentliga kommentarer. Din kommentar publiceras tillsammans med ditt angivna användarnamn. Vi rekommenderar att du använder en pseudonym i stället för ditt riktiga namn. Det är obligatoriskt att ange användarnamn och e-postadress, medan all annan information är frivillig. De behandlas i syfte att driva bloggen. Vi behöver din e-postadress för att ta kontakt med dig om en tredje part skulle anmäla din kommentar som rättsstridig. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer när de anmäls som rättsstridiga av tredje parter. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.4 Behandling av uppgifter för webbanalys

a) Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (”Google”). Google använder cookies (se punkt 2.1 b), som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Den information som genereras genom cookien om användningen överförs i regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på vår webbplats förkortas dock först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av oss kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att skapa fler tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning gentemot oss.

Den IP-adress som översänts inom ramen för Google Analytics från din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter av Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock informera om att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra registreringen av de uppgifter som cookien genererar och som avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att du laddar ned och installerar det insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en. Särskilt på mobila enheter kan du även förhindra registreringen av Google Analytics genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Därigenom vidarebehandlas IP-adresser förkortade, så att en koppling till en person kan uteslutas. Om de uppgifter som samlas in om dig har en koppling till person, utesluts de alltså direkt och personuppgifterna raderas därmed omgående.

Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google LLC förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Rättsliga grunder för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: + 353 (1) 436 1001. Se även användarvillkoren (https://www.google.com/analytics/terms/se.html) och översikten över dataskydd (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv) för Google Analytics samt Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

b) Adobe Analytics

Vår webbplats använder dessutom webbanalystjänsten Adobe Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Adobe förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Rättsliga grunder för användningen av Adobe Analytics är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

För utvärderingen sparas cookies (se punkt 2.1 b) på din enhet. Den information som samlas in på detta sätt sparas på servrar, även i USA. Om du förhindrar lagringen av cookies, vill vi informera om att du då eventuellt inte kan använda denna webbplats fullt ut. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra inställningen i din webbläsare. Du kan även förhindra registrering av Adobe Analytics på denna webbplats genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på https://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html.

Vår webbplats använder Adobe Analytics med inställningarna ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” och ”Obfuscate IP-Removed”, genom vilka din IP-adress förkortas med den sista oktetten och ersätts av en generisk IP-adress, alltså en som inte längre är identifierbar. En koppling till en person kan därmed uteslutas.

Tredjepartsleverantörens information: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; privacy@adobe.com; Adobes integritetspolicy: https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html.

c) Raygun

Vår webbplats använder dessutom applikationsövervakningstjänsten från Raygun Limited (”Raygun”). Tjänsten identifierar och dokumenterar med hjälp av cookies fel och prestandaproblem som eventuellt uppkommer när du använder vår webbplats. Då överförs och utvärderas de uppgifter som nämns under punkt 2.1 a till Raygun. Behandlingen äger rum på servrar i en AWS-datacentral i USA. Amazon Web Services, Inc. (AWS) har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Europeiska kommissionen har fastställt att Nya Zeeland, Rayguns säte, har en adekvat dataskyddsnivå (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Vi använder tjänsten för att identifiera och åtgärda fel och förbättra vår webbplats. Rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan förhindra lagringen av cookies i webbläsarinställningarna. Vi vill informera om att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på vår webbplats. Du kan även förhindra registrering av Raygun på denna webbplats genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats.

Tredjepartsleverantörens information: Raygun Limited, L7, 59 Courtenay Place, Te Aro, Wellington, 6011 Nya Zeeland. Närmare information om dataskydd på Raygun finns i Rayguns integritetspolicy: https://raygun.com/privacy.

2.5 Marknadsföringsåtgärder på TeamShirts

När du registrerar dig separat för vårt nyhetsbrev via vår webbplats och därmed ger ditt samtycke använder vi din e-postadress för att regelbundet skicka e-postmeddelanden om produkterbjudanden, rabattkampanjer och tävlingar. Vi överför då e-postadressen till programvaruföretaget ActiveCampaign, Inc. („ActiveCampaign“), som genomför den tekniska leveransen på uppdrag av oss. Då kan uppgifter även överföras till USA. ActiveCampaign har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Vid registreringen för vårt nyhetsbrev använder vi så kallad dubbel anmälan. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen efter din anmälan, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälan, raderas din information automatiskt efter en månad. Om du däremot bekräftar anmälan till nyhetsbrevet, sparar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att nyhetsbrevet skickas (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs). Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrevsmeddelande, via e-post till privacy@spreadshirt.net eller genom ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.6 Användningsbaserad onlinereklam

Vår webbplats använder olika konverteringsspårnings- och retargetingtekniker, som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer. Vi använder dessa tekniker för att göra vår webbplats intressant för dig. Informationen hjälper oss även att tilltala användare som redan har intresserat sig för våra produkter på våra partnerföretags webbplatser med individuellt anpassad reklam. Vi utgår från att visning av personanpassad, intressebaserad reklam i regel är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har någon sådan personlig koppling. Samtidigt vill vi undvika opassande och påträngande reklam.

Allmän information om reklamrelaterade tekniker från tredjepartsleverantörer och hur du kan avaktivera dem finns bl.a. på följande webbplatser:

a) Användning av Google AdWords konverteringsspårning och Google Adwords remarketing

- Google AdWords konverteringsspårning

Vi använder Google AdWords från Google LLC (”Google”) för att rikta uppmärksamheten på vårt utbud med hjälp av reklammedel (s.k. Google AdWords) på externa webbplatser. Utifrån uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi fastställa hur väl de enskilda marknadsföringsåtgärderna lyckas. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig, utforma vår webbplats attraktivare för dig och uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnaderna.

Dessa reklammedel levereras av Google via en så kallad ”ad server”. För detta använder vi ad server-cookies, genom vilka bestämda parametrar för resultatmätning, som visning av annonser eller klick av användarna, kan mätas. Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons, sparas en cookie på din enhet av Google AdWords. Dessa cookies förlorar som regel sin giltighet efter 30 dagar och ska inte användas för att identifiera dig personligen. Till denna cookie sparas i regel som analysvärden det unika cookie-ID:t, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och avanmälningsinformation (markering att användaren inte längre vill bli kontaktad).

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats (i detta fall vår) och den cookie som sparats på datorn inte har gått ut, kan Google och AdWords-kunden se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Till varje AdWords-kund knyts en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi själva samlar in eller behandlar inga personuppgifter i de nämnda marknadsföringsåtgärderna. Vi tillhandahålls bara statistiska analyser av Google. Med hjälp av dessa analyser kan vi se vilka av de använda marknadsföringsåtgärderna som var särskilt effektiva. Mer detaljerade uppgifter från användningen av reklammedlen får vi inte. I synnerhet kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till Googles server. Vi kan inte påverka omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in genom användningen av detta verktyg av Google och informerar dig därför enligt våra nuvarande kunskaper: Genom integreringen av AdWords konvertering får Google information om att du har öppnat den aktuella delen av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av Googles tjänster kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google resp. inte har loggat in finns det en möjlighet att Google får reda på och sparar din IP-adress.

- Google AdWords remarketing

Förutom AdWords konvertering använder vi Google AdWords remarketing. Här handlar det om ett förfarande med vilket vi vill tilltala dig på nytt. Genom denna applikation kan våra annonser visas vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. Detta sker med hjälp av cookies som sparats i din webbläsare, via vilka ditt användarbeteende vid besök på olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. På det sättet kan ditt tidigare besök på vår webbplats fastställas av Google. Google sammanför enligt egen utsaga inte de uppgifter som samlas in inom ramen för remarketing med dina personuppgifter som eventuellt sparas av Google. I synnerhet används en pseudonymisering vid remarketing enligt Google.

Du kan förhindra deltagande i detta spårningsförfarande på olika sätt:

 • Genom en inställning i din webbläsarprogramvara. I synnerhet leder en avaktivering av cookies från tredje part till att du inte får några annonser från tredje part.
 • Genom en permanent avaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vill informera om att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
 • Genom att klicka på följande knapp: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats.
 • Genom avaktivering av de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices”, via länken http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om dataskydd på Google finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och på https://services.google.com/sitestats/sv.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org. Google har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

b) Användning av Metas anpassade målgrupper, Metas anpassade målgrupper för webbplats och Metas konverteringsspårning

- Metas anpassade målgrupper

Vidare använder vår webbplats remarketingfunktionen ”anpassade målgrupper” från Meta Platforms Inc. (”Meta”). Därigenom kan användare av webbplatsen få se intressebaserade annonser (”Meta-annonser”) inom ramen för besöket på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder förfarandet. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till Facebooks server. Vi kan inte påverka omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in genom användningen av detta verktyg av Meta och informerar dig därför enligt våra nuvarande kunskaper: Genom integreringen av anpassade målgrupper får Meta information om att du har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av Facebooks tjänster kan Meta koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook resp. inte har loggat in finns det en möjlighet att Meta får reda på och sparar din IP-adress och ytterligare identifikationsuppgifter.

- Anpassade målgrupper för webbplats

På våra sidor använder vi dessutom produkten ”Anpassade målgrupper från din webbplats” från Meta. För detta har vi integrerat remarketingtaggar (s.k. Meta-pixel resp. webbugg) på vår webbplats. Meta-pixeln är ett litet stycke JavaScript-kod, som tillhandahåller en rad funktioner för att skicka programspecifika händelser och användardefinierade data till Meta. Vi använder Meta-pixel för att registrera på vilket sätt besökare använder vår webbplats. Meta-pixeln registrerar och rapporterar till Meta information om användarens webbläsarsession, en hashversion av Facebook-ID och webbadressen som avses. Varje Facebook-användare har därmed ett enhetsoberoende Facebook-ID, som vi kan använda för att känna igen användare över flera enheter på det sociala nätverket Facebook, så att vi kan tilltala våra besökare inom ramen för Meta-annonser på nytt för reklamändamål. Efter 180 dagar raderas användarinformationen tills användaren besöker vår webbplats igen. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk massa vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

- Konverteringsspårning

Vi använder även Meta-pixel på vår webbplats för räckviddsmätning av annonser. Därmed kan vi följa användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en Meta-annons. Meta-pixeln registrerar och rapporterar till Meta information om användarens webbläsarsession, en hashversion av Facebook-ID och webbadressen som avses. Det är samma funktionssätt anpassade målgrupper för webbplats beträffande Meta-pixel, som beskrivits ovan. Med hjälp av hashat Facebook-ID kan vi mäta en annons räckvidd och nytta för att få veta om du faktiskt är intresserad av vår reklam. På det sättet kan vi registrera Meta-annonsers verkan för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål. För oss har de använda uppgifterna ingen koppling till en person.

Du kan även förhindra registrering av Meta på denna webbplats genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på följande sida för användare som är inloggade på Facebook: https://www.sv-se.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Rättsliga grunder för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt beskrivningen ovan (utan att lagligheten för behandlingen av uppgifter fram till tidpunkten för återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland, telefon: +0016505434800, fax: + 0016505435325. Mer information om behandling av uppgifter på Meta får du i Facebooks datapolicy: https://sv-se.facebook.com/about/privacy.

c) Användning av Bing Ads Conversion Tracking och Remarketing

- Bing Ads Conversion Tracking

Vår webbplats använder även ”Bing Ads Conversion Tracking” från Microsoft Corporation (”Microsoft”) för räckviddsmätning av annonser. Det fastställs hur framgångsrika våra enskilda marknadsföringsåtgärder på Bing och Yahoo är. På detta sätt vill vi utveckla och visa reklam som är av intresse för dig och göra vårt utbud attraktivare. I detta syfte är UET tag (Universal Event Tracking Tag) från Microsoft integrerad på vår webbplats. Med hjälp av denna JavaScript-kod är det möjligt för Microsoft att via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats (t.ex. om webbläsarsessionen och den visade webbplatsen) och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik (hur många besökare har t.ex. nått en viss målsida). Därigenom kan vi följa åtgärder som vidtagits efter att man sett en annons på Bing eller Yahoo eller efter att man klickat på den.

- Bing Ads Remarketing

Vår webbplats använder dessutom ”Bing Ads Remarketing”. Genom denna applikation kan vi visa våra annonser vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig. Detta sker via en cookie som sparats i din webbläsare (se ovan), via vilken ditt användarbeteende registreras och utvärderas. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk storlek vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Microsoft på denna webbplats genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies. Det går även att avaktivera intressebaserade annonser på https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement. Microsoft har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

d) Användning av Webgains Tracking

Dessutom använder vi ett insticksprogram från det internationella affiliatenätverket Webgains, leverantör är ad pepper media GmbH (”Webgains”). Via detta kan vi mäta hur framgångsrika våra annonser är på partnersidor som Webgains förmedlar till oss. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig, utforma vår webbplats attraktivare för dig och uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnaderna. För detta ändamål integreras en spårningskod på vår webbplats. Med hjälp av denna kod kan Webgains via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik, i synnerhet om hur många besökare på en viss partnersida som efter att ha klickat på vår annons har beställt något hos oss.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Webgains på denna webbplats genom att klicka här: . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: ad pepper media GmbH, FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Tyskland. Webgains integritetspolicy: http://www.webgains.com/public/en/privacy/

2.7 Deltagande i enkäter

När du deltar i en enkät som TeamShirts erbjuder använder vi den information som du lämnar för marknadsundersökningsändamål och för vidareutveckling av vårt utbud. Inom ramen för enkäten informerar vi dig separat om de uppgifter som du ska ange och omfattningen av vår användning.

För det tekniska genomförandet av enkäter kan vi även anlita vår tjänsteleverantör Momentive Europe UC (”SurveyMonkey”). Då kan uppgifter även överföras till USA (se punkt 3).

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs). Du kan återkalla ditt samtycke via e-post till privacy@spreadshirt.net eller genom ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.

Information om tredjepartsleverantören: Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland. SurveyMonkeys sekretessmeddelande:https://sv.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

3. Vilka rättigheter har jag?

Gentemot oss har du följande rättigheter beträffande de personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till tillgång,
 • Rätt till en kopia,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till komplettering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt till invändningar mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

Du har dessutom rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandlingen av dina personuppgifter av oss.Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd för TeamShirts är:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden.

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina uppgifter (enligt artikel 6.1 första meningen a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen), kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Lagligheten för den behandling som skett på grund av samtycket fram till återkallandet berörs inte.

Om vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen (artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte krävs för att uppfylla avtalet med dig, vilket angetts av oss vid beskrivningen av de enskilda funktionerna. Vid utövandet av en sådan invändning ber vi dig redogöra för skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som genomfört av oss. Om din invändning är berättigad granskar vi omständigheterna och justerar resp. anpassar antingen behandlingen av uppgifter eller visar dig våra tvingande berättigade skäl, som är grundval för vår fortsatta behandling.

Naturligtvis kan du dock när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- eller webbanalysändamål utan att ange skäl.

Som beskrivs i de aktuella avsnitten använder vi oss delvis av externa tjänsteleverantörer för behandlingen av dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut av oss och fått uppdraget, är bundna av våra direktiv och kontrolleras regelbundet.

De personuppgifter som vi behandlar raderas eller blockeras i allmänhet så snart syftet med lagringen inte gäller längre. En lagring kan dessutom ske när detta föreskrivs av de europeiska eller nationella lagstiftarna i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra bestämmelser som vi som ansvariga måste följa. Ett blockerande eller en radering av uppgifter sker även när en lagringstid som föreskrivs av de nämnda normerna går ut, såvida inte ytterligare lagring av uppgifterna är nödvändiga för ingående eller uppfyllande av ett avtal.

Vid tävlingar och andra kampanjer kan ytterligare behandling tillkomma. I så fall informeras du om det av oss vid den aktuella kampanjen.

Tack för att du har läst igenom hela denna policy!